#760
Okudo blue asagi
194-68-17mm
$340 FREE SHIPPING

#1515
Okudo asagi
215-77-16mm
$425 Free Shipping
SOLD
  #11
203-75-17mm
Honyama iro tomae
$240 Free Shipping


#507
182 x 65 x 25mm
Ozaki Hard Blue Suita
SOLD
FREE SHIPPING
   


#1147
Nakayama Iro Tomae
176-76-26
$650 SOLD
#1141
Okudo gray tomae   
194-70-18mm
$350  SOLD
Free shipping


#325
190-64-22mm
Ozaki asagi tomae
$375  SOLD
FREE SHIPPING

#650
Okduo tomae
195-71-23mm
$350  SOLD Free
Shipping

#74
Shinden asagi tomae
207-78-13mm
$425  SOLD
Premium Razor Hone Stones
#819
Okudo
Transition
192-71-20
mm
SOL

Kamisori toishi
#518
160 x 56 x 26mm
Narutaki  tomae
SOLD
Kamisori Toishi
#488
205 x 76 x 26mm
Narutakii Asagi
SOLD
#637 Shobudani
195-69-17mm
SOLD
 
#1123
Shobudani tomae
196-72-18mm
SOLd
#649
Okudo asagi
196-70-21mm
$375 SOLD
#868 Unknown
hard gray tomae
204-69-25
$375
TheJapanStone
#449
Narutaki asagi
SOLD
#159
Narutaki mine
$750 SOLD
130-80-29mm
$625 SOLD
Tomae asagi
#300
162-82-25mm
Shinden mine
SOLD
Kamisori toishi
#456
196 x 74 x 21mm
asagi Ozaki
SOLD
Kamisori Toishi
#230
208 x 80 x 40mm
Ozaki classic
asagi
SOLD
Kamisori toishi
#443
197 x 69 x 24mm
Okudo asagi
SOLD
#345
Okudo asagi
194-70-19mm
\Kamisori toishi
#222
203 x 75 x 30mm
Narutaki asagi
SOLD
Suita #208
SOLD

SUITA #116  
$775
Suita #207
SOLD


SUITA #545
SOLD

SUITA  #75
SOLD
Suita #95
SOLD

#334
196 x 54 x 11mm
Umegahata kiita
SOLD
#132
147-40-49mm
Nakayama mine
SOLD
#633
193-66 to 71-20mm
Natural Combo
SOLD

#615
Okudo suita
206-74-12mm
#326
Narutaki  asagi
192-69-22mm
SOLD
#1122
Okudo tomae
191-70-20mm
SOLD
#483
Okudo gray    
205-75-31mm
+
#84 Ozaki
mizu tomae
195-73-24
SOLD
#743
Okudo tomae
192-70-19mm
$325  SOLD
#1183
185-74-17mm
Okudo gray tomae
$325 SOLD
   
Kamisori toishi #433
208 x 50 x 18mm
Narutaki gousa
SOLD
Kamisori toishi #163
195 x 74 x 20mm
Narutaki asagi
SOLD
#404
Okudo Gousa
SOLD
Kamisori Toishi #449
194 x 72 x 18mm
Narutaki asagi
SOLD
oozuku umegahata toishi stone

#62
Oozuku light asagi
SOLD
#57
Oozuku, asagi     
SOLD
nakayama tennen toishi stone

Kamisori toishi #82
180 x 75 x 30mm       
Nakayama Asagi
SOLD
nakayama suita umegahata toishi

#542
Nakayama Suita
SOLD
ozaki tennen toishi stone

Kamisori toishi #48
Ozaki, iro tomae
SOLD
nakayama kiita tennen toishi

#87
Nakayama kiita
SOLD
nakayama kiita toishi stone
Kamisori toishi
#477    
Nakayama Kiita-Iro
SOLD
Kamisori toishi#67
196 x 74 x 20mm
Ozuku, asagi
SOLD
Light Nakayama asagi umegahata

Kamisori toishi
#409       
Nakayama Asagi
SOLD
Classic Nakayama kiita shobudani stone
#416
Nakayama Kiita
SOLD
nakayama kan kamisori toishi stone
#60
Narutaki   
ozaki gousa kamisori toishi stone
Kamisori toishi
#442
Ozaki Gousa
#427
165 x 58 x 25mm
Narutaki asagi
SOLD
#54
Ozaki light asagi
SOLD
#168
190 x 67 x 16mm
Okudo kiita
SOLD
 
 
#606
nakayama
SOLD
#125
Nakayama
$375